אפשרות מדידה א

סרגל מידת טבעות *חובה להוריד בזמן ההדפסה כל סימון של "התאם לגודל הנייר" (אם קיים)*

הוראות (מידות של טבעות הנתונות בסרגל הן אמריקאיות ראה טבלה למטה):

הדפס\י וגזור\י את סרגל המידות וחתוך\י חריץ קטן היכן שהחץ מורה.

- הניח\י את הסרגל מסביב לאצבע והחלק\י את הקצה המחודד דרך החריץ כשהמספרים כלפי חוץ - הדק\י את הסרגל לאצבע ע"י משיכה בקצותיו בעדינות עד שיהיה צמוד לאצבע אך
  עדיין יכול לזוז מעט לצדדים. ודא\י כי הסרגל אינו הדוק מידי או רפוי מידי.
- המידה לפי הערכת הסרגל תופיע ליד החריץ איפה שמצויין "ראי\ה מידה כאן".

במקרה והאצבע אינה זמינה למדידה (למשל, לטובת מתנה מפתיעה) קח\י טבעת אחרת של מי שאמור\ה לקבל את המתנה והנח\י בעיגולים המשורטטים למטה. העיגול המתאים אמור להתאים לגבול העיגול הפנימי של הטבעת.
 
 

אפשרות מדידה ב

מדידה בעזרת חוט וטבלה:
הקיפי החוט את האצבע אותה את מעוניינת למדוד, סמני עם טוש בולט את מקום המפגש בין שתי קצוות החוטים, בדקי בעזרת סרגל את האורך של החוט (הוא למעשה היקף הטבעת במ"מ), התאימי את המידה
ע"פ הטבלה שלמטה וצייני בהזמנה מהי המידה האמריקאית.

אפשרות מדידה ג

הניחי טבעת קיימת שלך על אחד העיגולים המתאימים
וזהי את מספר הטבעת ושלחי לנו


טיפים למדידה נכונה

1. עדיף לבצע את המדידה בשתי שיטות לפחות על מנת לוודא אחידות,
2. הקפידי לבצע את המדידה בסוף היום,
3. שימי לב כי טמפרטורת החדר נעימה לך (לא קר ולא חם)
4. אם את באמצע בין שתי מידות תבחרי את הגדולה ביניהם,


אפשרות מדידה א

סרגל מידת טבעות *חובה להוריד בזמן ההדפסה כל סימון של "התאם לגודל הנייר" (אם קיים)*

הוראות (מידות של טבעות הנתונות בסרגל הן אמריקאיות ראה טבלה למטה):

הדפס\י וגזור\י את סרגל המידות וחתוך\י חריץ קטן היכן שהחץ מורה.

- הניח\י את הסרגל מסביב לאצבע והחלק\י את הקצה המחודד דרך החריץ כשהמספרים כלפי חוץ - הדק\י את הסרגל לאצבע ע"י משיכה בקצותיו בעדינות עד שיהיה צמוד לאצבע אך
  עדיין יכול לזוז מעט לצדדים. ודא\י כי הסרגל אינו הדוק מידי או רפוי מידי.
- המידה לפי הערכת הסרגל תופיע ליד החריץ איפה שמצויין "ראי\ה מידה כאן".

במקרה והאצבע אינה זמינה למדידה (למשל, לטובת מתנה מפתיעה) קח\י טבעת אחרת של מי שאמור\ה לקבל את המתנה והנח\י בעיגולים המשורטטים למטה. העיגול המתאים אמור להתאים לגבול העיגול הפנימי של הטבעת.
 
 

אפשרות מדידה ב

מדידה בעזרת חוט וטבלה:
הקיפי החוט את האצבע אותה את מעוניינת למדוד, סמני עם טוש בולט את מקום המפגש בין שתי קצוות החוטים, בדקי בעזרת סרגל את האורך של החוט (הוא למעשה היקף הטבעת במ"מ), התאימי את המידה
ע"פ הטבלה שלמטה וצייני בהזמנה מהי המידה האמריקאית.

אפשרות מדידה ג

הניחי טבעת קיימת שלך על אחד העיגולים המתאימים
וזהי את מספר הטבעת ושלחי לנו


טיפים למדידה נכונה

1. עדיף לבצע את המדידה בשתי שיטות לפחות על מנת לוודא אחידות,
2. הקפידי לבצע את המדידה בסוף היום,
3. שימי לב כי טמפרטורת החדר נעימה לך (לא קר ולא חם)
4. אם את באמצע בין שתי מידות תבחרי את הגדולה ביניהם,